จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑

จารึก

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ พ. ๔

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด ตามความยาวของแผ่นจารึก ๒ บรรทัด ตามความกว้างของแผ่นจารึก ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำพื้นผิวเรียบ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่สุดด้านขวา-ซ้าย ทำเป็นรูปโค้งปลายแหลมเหมือนกลีบบัว

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕.๔ ซม. ยาว ๒๖.๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. ๓๙”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ พ. ๔”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๐

สถานที่พบ

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๘) : ๔๓-๕๑.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๙-๑๐๐.

ประวัติ

จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ส่วนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ มี ๓ แผ่น จารึกด้วยอักษรขอมอยุธยา ภาษาไทย ข้อความในจารึกบอกชื่อตัว และนามบรรดาศักดิ์ สันนิษฐานว่าคงจะเป็นชื่อและนามของผู้สร้างแผ่นทองคำถวายไว้กับพระพุทธศาสนา เพื่อบรรจุไว้ในกรุกลางองค์ปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะนั้นเอง

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกบอกนามผู้สร้างแผ่นทองคำนี้คือ ศรีจันทรภานุชัยวรรทธโหราธิบดี และนามบรรดาศักดิ์คือ กมรเตงธรรมาภินันทนาม

ผู้สร้าง

พระเจ้าศรีจันทรภานุชัยวรรทธโหราธิบดี

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดให้เป็นจารึกอักษรขอมอยุธยา อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร ๒๙, ๔ (กันยายน ๒๕๒๘) : ๔๓-๕๑.
๒) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “จารึกแผ่นทองคำจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๙๙-๑๐๐.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170