จารึกวัดพระธาตุพนม ๔

จารึก

จารึกวัดพระธาตุพนม ๔

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพระธาตุพนม ๔

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกพระพุทธรูปจำหลักหิน สมัยล้านช้างเวียงจันทน์ มีจารึกอยู่ข้างขวา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ด้านหลังของพระพุทธรูปศิลา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๕๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดพระธาตุพนม ๔”
๒) ข้อมูลที่จัดแสดงใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร กำหนดเป็น “จารึกพระพุทธรูปจำหลักหิน สมัยล้านช้างเวียงจันทน์ มีจารึกอยู่ข้างขวา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

กะตึบใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๒๙-๔๓๐.

ประวัติ

ข้อมูลในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน ระบุว่า พบจารึกหลักนี้ที่พระเจดีย์รายด้านทิศตะวันตกขององค์พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และปัจจุบันยังอยู่ที่เดิมนั้น จากการสำรวจและถ่ายภาพจารึกที่วัดพระธาตุพนม โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กลับไม่พบพระเจดีย์รายดังกล่าว แต่พบจารึกหลักนี้อยู่ใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงหัวครูจันทรา ว่าได้สร้างพระพุทธรูปศิลาไว้กับวัดธาตุพนม

ผู้สร้าง

เจ้าหัวครูจันทรา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๘-๙ ระบุ พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๖๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร, นครพนม (กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, ๒๕๔๓), ๑๗-๒๙.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดพระธาตุพนม ๔,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๔๒๙-๔๓๐.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๓๖๑-๔๑๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170