จารึกวัดบุพพาราม

จารึก

จารึกวัดบุพพาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 15:27:17 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบุพพาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

1.8.1.1 วัดบุพาราม พ.ศ. 2072 / ค.ศ. 1529, พร. 9 จารึกวัดบุพพาราม พ.ศ. 2072

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2072

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 27 บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 44 ซม. สูง 113 ซม. คณะสำรวจฯ ได้ไปสำรวจและวัดขนาดจารึก กว้าง 45 ซม. สูง 101.5 ซม. หนา 4.5 ซม. ส่วนด้านล่างของจารึกถูกฝังเข้าไปแท่นไม้ (วันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. 9”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2526) กำหนดเป็น “1.8.1.1 วัดบุพาราม พ.ศ. 2072 / ค.ศ. 1529”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 กำหนดเป็น “พร. 9 จารึกวัดบุพพาราม พ.ศ. 2072”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดร้างนอกกำแพงเมืองแพร่ด้านเหนือ จังหวัดแพร่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑ์วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562)

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม 2526) : 73-78.
2) จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 255-257.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2072 เจ้าเมืองแพร่อุนกับเจ้านางเมืองได้ร่วมกันสร้างวัดบุพพาราม เพื่ออุทิศส่วนบุญแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในโรงดิน พระเจ้าแผ่นดินได้มีพระบรมราชโองการให้เจ้าเมืองแพร่อุทิศข้าพระจำนวน 5 ครัว และที่นา จำนวน 1,000 แปลง แก่พระพุทธรูปวัดบุพพารามนี้ตราบถึง 5,000 ปี ข้อความต่อจากนี้เป็นรายนามผู้บริจาคเงินและที่นา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 891 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2072 อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้า (พ.ศ. 2068-2081 ; ช่วงครองราชย์ครั้งที่ 1)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2549, จาก :
1) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พร. 9 จารึกวัดบุพพาราม พ.ศ. 2072,” ใน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534), 255-257.
2) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก 1.8.1.1 วัดบุพาราม พ.ศ. 2072 / ค.ศ. 1529,” ศิลปากร 27, 3 (กรกฎาคม 2526) : 73-78.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; พร.9 รวม.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170