จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ ๑)

จารึก

จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ ๑)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560 16:10:19 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์ (พระระเบียงล้อมพระสถูป แผ่นที่ ๑)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน (ข้อมูลในหนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ระบุว่า ตอนนี้ศิลาจารึกไม่มีแล้ว)

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๓๖๐-๓๖๑.

ประวัติ

“จารึกโคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์” หรือ “จารึกโคลงบอกด้านนามผู้สร้างศาลา” นี้ ใน “จดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” กล่าวถึงเพียงเล็กน้อยในส่วนของการปฏิสังขรณ์ศาลารายรอบกำแพงวัด ว่า “เฉลียงหลังศาลารายทุกหลัง ก่อเป็นแท่นหินแปลกๆ กัน (มีภาพเป็นกุฏีและเขาไม้อยู่หลังแท่น) ตั้งรูปฤษีดัดตนท่าต่างๆ อันหล่อด้วยสังกะสีดีบุกประสมหลังละสี่ละห้าตามส่วนห้องมากและน้อย จารึกโคลงสุภาพบอกท่าที่ดัดและบอกชนิดลมติดไว้ตามข้างผนัง และมีโคลงบอกด้านนามผู้สร้างศาลา พร้อมทั้งช่างวาดเขียนทั้งฝ่ายวัดและฝ่ายบ้านติดไว้ด้วย (รูปฤษีดัดตนเหล่านี้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ตามศาลาราย ย้ายไปตั้งไว้ตามเขาหน้าศาลารายทางทิศใต้พระอุโบสถ ศิลาจารึกที่บอกท่าดัดและบอกด้านการสร้างก็หมดไป ยังมีอยู่ทางศาลารายด้านตะวันออกไม่กี่แผ่น)”

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกเป็นโคลงบอกรายการการปฏิสังขรณ์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ พร้อมบอกชื่อผู้รับผิดชอบและดำเนินการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของศาสนสถาน

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
๑) “จดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๕๔), ๕๗-๗๓.
๒) “โคลงบอกด้านการปฏิสังขรณ์, ”ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๔), ๓๕๕-๕๘๑.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170