จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐

จารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 09:38:15 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึก ชม. ๑๖๕.๘

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนจารึก

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๖๕.๘”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึกวัดหัวหนองเวียงกุมกาม ๑๐”

ปีที่พบจารึก

พ.ศ. ๒๕๓๑

สถานที่พบ

โบราณสถานวัดหัวหนอง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๘๗.

ประวัติ

จารึกวัดหัวหนอง พบเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ รวม ๑๘ ชิ้น จัดเป็นกลุ่มที่ใช้รูปอักษรไทยล้านนา ภาษาไทย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ นายเทิม มีเต็ม ได้ศึกษาอ่านแปลและจัดลำดับจารึกไว้เป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๓ กลุ่มที่ ๒ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๔ เป็นจารึกดินเผา กลุ่มที่ ๓ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๕.๑-ชม. ๑๖๕.๘ และ กลุ่มที่ ๔ เลขทะเบียน ชม. ๑๖๖.๑-ชม. ๑๖๖.๘

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด ปรากฏข้อความน้อยคำ ไม่สมบูรณ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรน่าจะเป็นจารึกที่ใช้อักษรไทยล้านนา (ฝักขาม) ภาษาไทย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๖๐, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ศิลาจารึกพบใหม่ที่เจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) และการศึกษาวิเคราะห์จารึกเวียงกุมกาม,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๘๗.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170