จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีเกิด ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๑๙๘ วัดศรีเกิด

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด (จารึกรอบฐานพระพุทธรูป)

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปประทับยืน

ขนาดวัตถุ

สูง ๓๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๒๕"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๑๙๘ วัดศรีเกิด"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

จากการสำรวจโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ปรากฏพระพุทธรูปองค์นี้ที่วัดศรีเกิด

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๗๑-๑๗๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๖๓ ท้าววิเศษบุญสูงพร้อมทั้งภรรยาคือนางเกียงคำและนางสา รวมถึงลูกชายหญิงทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ค้ำชูพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดา

ผู้สร้าง

ท้าววิเศษบุญสูงพร้อมทั้งภรรยาคือนางเกียงคำและนางสา รวมถึงลูกชายหญิงทุกคน

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. ๒๔๖๓ ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
ฮันส์ เพนธ์, "๑๙๘ วัดศรีเกิด," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๗๑-๑๗๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170