จารึกวัดเชียงมั่น 2

จารึก

จารึกวัดเชียงมั่น 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2558 17:02:06 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 14:08:20 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงมั่น 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 29, ชม. 29 จารึกดวงเมือง, ชม. 29 จารึกวัดเชียงมั่น 2 พ.ศ. 2354

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2354

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 เป็นตารางยันต์ ด้านที่ 2 มี 4 บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 29 จารึกดวงเมือง”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 29 จารึกวัดเชียงมั่น 2 พ.ศ. 2354”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

1) Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895. Etudes diverses II. Recherches sur l'Historie du Cambodge, du Laos et du Siam (Paris : Ernest Leroux, 1898), 431-434 pl. 59-70.
2) Third ASEAN Awards Ceremony For Culture, Communication and Literary Works (Bangkok : Amarin Printing and Pub., 1993), 59-70.
3) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 104-105.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า ปี พ.ศ. 2354 ซึ่งครบรอบ 15 ปีที่ตั้งเมืองมา ได้มีการสร้างพระพุทธรูปเสตังคมณีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกด้านที่ 2 บรรทัดที่ 2 คือ “ได้ศัก(ราช) 1173 ตัว(นี้)” ตรงกับ พ.ศ. 2354 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. 2325-2356)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 29 จารึกวัดเชียงมั่น 2 พ.ศ. 2354, ” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 104-105.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170