จารึกวัดเชียงมั่น ๒

จารึก

จารึกวัดเชียงมั่น ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2558 17:02:06 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเชียงมั่น ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๒๙ จารึกดวงเมือง, ชม. ๒๙ จารึกวัดเชียงมั่น ๒ พ.ศ. ๒๓๕๔

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ เป็นตารางยันต์ ด้านที่ ๒ มี ๔ บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๒๙ จารึกดวงเมือง”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๒๙ จารึกวัดเชียงมั่น ๒ พ.ศ. ๒๓๕๔”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

๑) Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895. Etudes diverses II. Recherches sur l'Historie du Cambodge, du Laos et du Siam (Paris : Ernest Leroux, 1898), 431-434 pl. 59-70.
๒) Third ASEAN Awards Ceremony For Culture, Communication and Literary Works (Bangkok : Amarin Printing and Pub., 1993), 59-70.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๐๔-๑๐๕.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกระบุว่า ปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ซึ่งครบรอบ ๑๕ ปีที่ตั้งเมืองมา ได้มีการสร้างพระพุทธรูปเสตังคมณีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากปีที่ปรากฏในจารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ คือ “ได้ศัก(ราช) ๑๑๗๓ ตัว(นี้)” ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๔ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๖)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๒๙ จารึกวัดเชียงมั่น ๒ พ.ศ. ๒๓๕๔, ” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๐๔-๑๐๕.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170