จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเปา ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเปา ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2558 15:11:24 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเปา ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเปา ๒ (นน. ๒๐๔๒) จ.ศ. ๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒๔๒๐)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๒๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัดที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๗๔ ซม. หน้าตักกว้าง ๒๒.๕ ซม. จารึกกว้าง ๒๕.๕ ซม. สูง ๘.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๔๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๕๒-๕๕๕.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ฝ่ายบรรพชิตมีทุ(พระ)ธรรมไชยเป็นประธานพร้อมด้วยลูกศิษย์ทุกคน และฝ่ายฆราวาสมีหนานชนาเป็นประธานพร้อมด้วยภรรยาได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

ทุพระธรรมไชย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยลูกศิษย์ ร่วมกับ หนานชนา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยภรรยา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “จุลศักราชได้ ๑๒๓๙ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘,จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดเปา ๒ (นน. ๒๐๔๒) จ.ศ. ๑๒๓๙ (พ.ศ. ๒๔๒๐),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๕๒-๕๕๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170