จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสันทะ ๒

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสันทะ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2558 09:40:11 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสันทะ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดสันทะ ๒ (นน. ๒๑๒๘) จ.ศ. ๑๑๕๗ (พ.ศ. ๒๓๓๘)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัดที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๒๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๙.๕ ซม. จารึกกว้าง ๑๐.๕ ซม. สูง ๗.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๑๒๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๒๕-๕๒๗.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๓๓๘ ขนานทิพพละและบุตรได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย

ผู้สร้าง

ขนานทิพพละและบุตร

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ คือ “ศักพทะได้ ๑๑๕๗ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๗

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดสันทะ ๒ (นน. ๒๑๒๘) จ.ศ. ๑๑๕๗ (พ.ศ. ๒๓๓๘),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๕๒๕-๕๒๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170