จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 20 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2473, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-เจ้าแก้วนวรัฐ, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวน, วัตถุ-จารึกบนหินชนวนสีดำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกพระธาตุพลูแช่ น่าน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ฉลองพระพุทธรูป, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-นิพพาน, บุคคล-นายหนานเม้า พรหมวงศ์นันท์, บุคคล-นางฟอง พรหมวงศ์นันท์, บุคคล-นายเมือง,

จารึกพระธาตุพลูแช่

จารึก

จารึกพระธาตุพลูแช่

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2557 10:22:48 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพระธาตุพลูแช่

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก พระธาตุพลูแช่ ๑ (นน. ๒๑๐๘) จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๗๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวนสีดำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๘ ซม. สูง ๑๒.๕ ซม. หนา ๐.๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๑๐๘”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พระธาตุพลูแช่ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พระธาตุพลูแช่ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๓๔-๔๓๗.

เนื้อหาโดยสังเขป

นายเม้า พรหมวงศ์นันท์ เป็นประธานพร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้องทุกคน ได้ว่าจ้างช่างชื่อนายเมืองให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นองค์หนึ่ง เพื่อประดิษฐานไว้ภายในวิหารพระธาตุพลูแช่ และได้ทำบุญฉลองบวชพระพุทธรูปองค์นี้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓

ผู้สร้าง

นายเม้า พรหมวงศ์นันท์ พร้อมด้วยภรรยา บุตร และญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๙ คือ “จุลศักราช ๑๒๙๒” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๓

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “ศิลาจารึก พระธาตุพลูแช่ ๑ (นน. ๒๑๐๘) จ.ศ. ๑๒๙๒ (พ.ศ. ๒๔๗๓),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๓๔-๔๓๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170