จารึกฐานพระพุทธรูปวัดใหม่ ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดใหม่ ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2557 17:26:11 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดใหม่ ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดใหม่ ๕ (นน. ๒๑๐๗) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๔-๒๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๑๒ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๕๗ ซม. หน้าตักกว้าง ๒๑ ซม. จารึกกว้าง ๗ ซม. สูง ๑๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๑๐๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดใหม่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดใหม่ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๒๘-๔๓๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

ขนานอุตมะพร้อมด้วยภรรยาและบุตรทุกคน ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย และแผ่ส่วนบุญกุศลไปหาบิดา มารดา วงศาคณาญาติและครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

ผู้สร้าง

ขนานอุตมะพร้อมด้วยภรรยาและบุตร

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรและบริบทเป็น พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ โดยประมาณ

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดใหม่ ๕ (นน. ๒๑๐๗) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕,” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๔๒๘-๔๓๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170