จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (น่าน-อำเภอนาน้อย)

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (น่าน-อำเภอนาน้อย)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2557 14:17:15 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ๑ (น่าน-อำเภอนาน้อย)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป ศรีบุญเรือง ๓ (นน. ๒๐๙๗) จ.ศ. ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๑ บรรทัด รอบฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๒๓.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๖.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๘ ซม. สูง ๐.๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๙๗”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๘๘-๓๙๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๓๓๕ นางยอดได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เพื่อค้ำชูพระศาสนา

ผู้สร้าง

นางยอด

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกต้นบรรทัด คือ “ศักราช ๑๑๕๔ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป ศรีบุญเรือง ๓ (นน. ๒๐๙๗) จ.ศ. ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๘๘-๓๙๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170