จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 14:12:59 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๔ (นน. ๒๐๗๙) จ.ศ. ๑๒๕๓ (พ.ศ. ๒๔๓๔)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๗ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๑๙.๕ ซม. หน้าตักกว้าง ๕.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๗.๕ ซม. สูง ๗.๒๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๗๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๐๑-๓๐๔.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๓๔ ขนานจันดีพร้อมด้วยมารดา ภรรยา และญาติพี่น้องได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

ขนานจันดีพร้อมด้วยมารดา ภรรยา และญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑-๒ คือ “จุลศักราชได้ ๑๒๕๓ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง ๔ (นน. ๒๐๗๙) จ.ศ. ๑๒๕๓ (พ.ศ. ๒๔๓๔),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๓๐๑-๓๐๔.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170