จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 3

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 3

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 14:12:59 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวทุ่ง 3

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง 4 (นน. 2079) จ.ศ. 1253 (พ.ศ. 2434)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2434

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก 7 บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 19.5 ซม. หน้าตักกว้าง 5.5 ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง 7.5 ซม. สูง 7.25 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2079”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 301-304.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2434 ขนานจันดีพร้อมด้วยมารดา ภรรยา และญาติพี่น้องได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

ขนานจันดีพร้อมด้วยมารดา ภรรยา และญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1-2 คือ “จุลศักราชได้ 1253 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2434

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดหัวทุ่ง 4 (นน. 2079) จ.ศ. 1253 (พ.ศ. 2434),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 301-304.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170