จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2557 10:21:10 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดบุ้ง (นน. ๒๐๗๕) จ.ศ. ๑๑๗๓ (พ.ศ. ๒๓๕๔)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๗ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๔๘ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๙ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๒๑.๕ ซม. สูง ๑๔.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๗๕”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบุ้ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดบุ้ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๗๘-๒๘๑.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๓๕๔ ธุยาวิลาส (พระยาวิลาส) พร้อมด้วยมารดา พี่ชายและญาติพี่น้อง ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ เพื่อให้เป็นที่บูชาแก่คนและเทวดาตราบเท่า ๕,๐๐๐ ปี

ผู้สร้าง

ธุยาวิลาส (พระยาวิลาส) พร้อมด้วยมารดา พี่ชายและญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ “ศักพทะ ๑๑๗๓ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดบุ้ง (นน. ๒๐๗๕) จ.ศ. ๑๑๗๓ (พ.ศ. ๒๓๕๔), ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๒๗๘-๒๘๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170