จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2557 10:21:10 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดบุ้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดบุ้ง (นน. 2075) จ.ศ. 1173 (พ.ศ. 2354)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2354

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก 7 บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง 48 ซม. หน้าตักกว้าง 19 ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง 21.5 ซม. สูง 14.5 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. 2075”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบุ้ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดบุ้ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 278-281.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. 2354 ธุยาวิลาส (พระยาวิลาส) พร้อมด้วยมารดา พี่ชายและญาติพี่น้อง ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ เพื่อให้เป็นที่บูชาแก่คนและเทวดาตราบเท่า 5,000 ปี

ผู้สร้าง

ธุยาวิลาส (พระยาวิลาส) พร้อมด้วยมารดา พี่ชายและญาติพี่น้อง

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1 คือ “ศักพทะ 1173 ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2354

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล,โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,ศมส., 2557, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกฐานพระพุทธรูป วัดบุ้ง (นน. 2075) จ.ศ. 1173 (พ.ศ. 2354), ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), 278-281.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ 19-25 มกราคม 2551

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170