จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 16:00:26 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๕

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๕ (นน. ๒๐๕๑) จ.ศ. ๑๒๕๓ (พ.ศ. ๒๔๓๔)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๓๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

มีอักษรจารึก ๖ บรรทัด ที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

พระพุทธรูปสูง ๔๑ ซม. หน้าตักกว้าง ๑๒.๕ ซม. ส่วนที่มีจารึกกว้าง ๑๕ ซม. สูง ๑๔.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๕๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๘๐-๑๘๓.

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๔๓๔ แสนหลวงขันธสีมาได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เพื่อค้ำชูพระพุทธศาสนาตราบเท่า ๕,๐๐๐ ปี

ผู้สร้าง

แสนหลวงขันธสีมา

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกต้นบรรทัด คือ “จุลศักราชได้ ๑๒๕๓ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข,“จารึกฐานพระพุทธรูป วัดนาน้อย ๕ (นน. ๒๐๕๑) จ.ศ. ๑๒๕๓ (พ.ศ. ๒๔๓๔),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๘๐-๑๘๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170