จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดสำเภา ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๒๑๖ วัดสำเภา

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๖๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์

ขนาดวัตถุ

ยาว ๒๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น "ชม. ๑๓๐"
๒) ในหนังสือ คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ กำหนดเป็น "๒๑๖ วัดสำเภา"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสำเภา ตำบลศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดสำเภา ตำบลศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๘๑-๑๘๒.

ประวัติ

จารึกนี้อยู่ด้านหน้าฐานพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ จำนวน ๒ บรรทัด

เนื้อหาโดยสังเขป

ภิกษุปัญญา อธิการวัดสำเภาสร้างพระพุทธรูป ๔ อิริยาบถ กับพระเจ้า ๗ ประการไว้กับวัดสำเภาเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๘

ผู้สร้าง

ภิกษุปัญญา อธิการวัดสำเภา

การกำหนดอายุ

กำหนดจากศักราชที่ปรากฏในจารึกคือ จุลศักราช ๑๒๘๗ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมัยพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ (ครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๘๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
ฮันส์ เพนธ์, "๒๑๖ วัดสำเภา," ใน คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๘๑-๑๘๒.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170