จารึกในวิหารจำลองวัดดอนไชย

จารึก

จารึกในวิหารจำลองวัดดอนไชย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2557 10:59:49 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกในวิหารจำลองวัดดอนไชย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกในวิหารจำลอง วัดดอนไชย ๓ (นน. ๒๐๔๖) จ.ศ. ๑๑๒๗ (พ.ศ. ๒๒๐๘)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๐๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

วิหารจำลอง (ชำรุด ส่วนประกอบบางส่วนหลุดหายไป)

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๗ ซม. สูง ๑๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๒๐๔๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดอนไชย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดดอนไชย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๖๒.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

อานันทภิกขุได้สร้างวิหารจำลองเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๘

ผู้สร้าง

อานันทภิกขุ

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ ๑ คือ พ.ศ. ๒๒๐๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
ยุทธพร นาคสุข, “จารึกในวิหารจำลอง วัดดอนไชย ๓ (นน. ๒๐๔๖) จ.ศ. ๑๑๒๗ (พ.ศ. ๒๒๐๘),” ใน การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), ๑๖๐-๑๖๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๙-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170