จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก)

จารึก

จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2557 11:22:41 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๗๓/๑ จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก)

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยมทรงกระโจม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗๓/๑ (หลักเก่า)”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๗๓/๑ จารึกประตูเชียงใหม่ หลักเก่า (ด้านทิศตะวันออก)”

สถานที่พบ

ประตูเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันออก ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๙-๑๕๐.

ประวัติ

จารึกที่ประตูเมืองเชียงใหม่มี ๒ หลัก เป็นหลักเก่า ๑ หลัก ที่จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาและตัวเลขที่กลับข้างเหมือนดังเงาในกระจกอยู่ในเรือนยันต์ และรอบเรือนยันต์เหมือนกับที่ประตูท่าแพ ประตูช้างเผือก และประตูสวนดอก ส่วนหลักใหม่หล่อด้วยซีแมนต์ จารึกด้วยอักษรกลับข้าง มีข้อความเช่นเดียวกับหลักเก่าและเขียนไม่ค่อยจะถูกต้อง จึงไม่อ่านถ่ายถอด เพียงแต่ลงภาพประกอบไว้เท่านั้น
ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

ในจารึกมีข้อความเป็นคำบูชาเสาอินทขิล ลงเลขยันต์ตั้งแต่เลข ๑-๓๐

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๓๘)-(๓๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๗๓/๑, ชม. ๑๗๓/๒ จารึกประตูเชียงใหม่,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๘-๑๕๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170