จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 3

จารึก

จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 3

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2556 11:09:52 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 14:49:09 )

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 3

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

1 ด้าน (ไม่ทราบจำนวนบรรทัด)

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

-

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

คอสองเฉลียงศาลาทิศพระมณฑปหลังเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 289.
2) ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 291.

ประวัติ

จารึกเรื่องมหาสงกรานต์   ปรากฏอยู่บนคอสองเฉลียงศาลาทิศพระมณฑปหลังเหนือ มีทั้งหมด 7 แผ่น  ปัจจุบันสูญหายไปหมดแล้ว ข้อมูลที่ลงพิมพ์ในหนังสือ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน นั้น เป็นข้อมูลที่คัดจากหนังสือเล่มอื่น (ไม่ทราบชื่อหนังสือ-ผู้เรียบเรียง) มาลงพิมพ์ให้ครบถ้วนเท่านั้น ในโคลงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ระบุถึงจารึกเรื่องมหาสงกรานต์นี้เพียงว่า ปรากฎอยู่ที่คอสองเฉลียงศาลาทิศพระมณฑปหลังเหนือ ร่วมกับจารึกเรื่องรามัญหุงข้าวทิพย์  

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาจารึกเป็นเรื่องราวต่อจาก จารึกเรื่องมหาสงกรานต์ แผ่นที่ 2 กล่าวคือ ครั้นเมื่อรุกขเทวาแห่งต้นไทร ได้เหาะไปขอบุตรจากพระอินทร์ให้แก่เศรษฐี พระอินทร์จึงให้ ธรรมบาลเทวบุตร ลงมาปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี เมื่อคลอด ก็ได้ชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร 
เศรษฐีได้สร้างปราสาท 7 ชั้นให้บุตร ตั้งอยู่ที่ใต้ต้นไทรนั้น ครั้นเติบใหญ่ ธรรมบาลกุมารก็รู้ภาษานก และเรียนไตรเพทจบเมื่ออายุเพียง 7 ขวบ เป็นอาจารย์ด้านมงคลการแก่มนุษย์ทั้งปวง ในขณะเดียวกันนั้น ท้าวกระบิลพรหม ก็ได้นับความนับถือจากมนุษย์ทั้งปวงเช่นเดียวกัน ในเรื่องของมงคลการ

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการสร้างจารึกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ซึ่งปรากฏในจดหมายเหตุเรื่อง “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” 

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล (2556), โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., จาก : 
1) “การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 75-91.
2) “จดหมายเหตุเรื่อง การปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน : ถอดจากโคลงดั้นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 57-73.
3) “จารึกเรื่องมหาสงกรานต์,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2554), 291-292.
4) “เรื่องมหาสงกรานต์,” ใน ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน, 2544), 289-290.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170