จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐ (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ)

จารึก

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐ (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2556 15:57:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐ (ยาแก้ไข้เจลียงอากาศ)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๖๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อนสีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ขนาดวัตถุ

กว้าง ยาว ด้านละ ๓๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เรียกว่า “จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร แผ่นที่ ๑๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ระเบียงฝั่งซ้ายด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๔), ๖๓-๖๕.

ประวัติ

จารึกตำรายาวัดราชโอรสฯ มีจำนวน ๕๐ แผ่น มีขนาดเท่ากันทุกแผ่น ติดอยู่ที่ผนังด้านนอกของระเบียงพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ จำนวน ๔๒ แผ่น และติดอยู่ที่ผนังศาลารายหน้าพระอุโบสถ ๒ ศาลา ศาลาละ ๔ แผ่น จากข้อมูลในหนังสือ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (พ.ศ. ๒๕๔๑) ระบุไว้ว่า ก่อนการบูรณะพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จารึกตำรายานี้ มีจำนวนถึง ๙๒ แผ่น คาดว่าคงจะชำรุดหรือสูญหายไปกว่าครึ่ง เมื่อมีการบูรณะขึ้นใหม่ จึงพบว่าเหลือเพียง ๕๐ แผ่นในปัจจุบัน นอกจากนั้น จารึกหลายแผ่นคงพลัดหลงจากตำแหน่งที่เคยติดอยู่เดิม เมื่อนำมาติดขึ้นใหม่จึงสลับและไม่เรียงลำดับกันตามเนื้อหาหรือกลุ่มโรค

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงพิษจาก “ไข้เจลียงอากาศ” อาการของโรค ตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษา ตลอดจนการปรุง และวิธีใช้ยา

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการปฏิสังขรณ์วัดราชโอรสารามวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ขณะดำรงพระยศพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล (๒๕๕๖), โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., จาก :
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ความนำจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,” ใน จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๑๘-๒๘.
๒) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และคณะ, “ภาพจารึก คำจารึก และคำอ่าน,” ใน จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๕-๔๒๓.
๓) พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, “ศึกษาเปรียบเทียบ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกับจารึกตำรายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,” ใน จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๙-๓๔.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170