จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3)

จารึก

จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเหรียญเงินทวารวดี (อู่ทอง 3)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

เหรียญลวปุระ, จารึกบนเหรียญเงินพบที่เมืองอู่ทอง, Silver Coin from Ūthong, Lavapura Coin

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 2 บรรทัด ด้านละ 1 บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

เหรียญทรงกลมแบน มีจารึกทั้ง 2 ด้าน

ขนาดวัตถุ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) ในวารสาร The Journal of the Siam Society vol. LV part 1 (January 1967) กำหนดเป็น “Silver Coin from Ūthong” or “Lavapura Coin”
2) ในหนังสือ เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย กำหนดเป็น “เหรียญลวปุระ”
3) ในวารสาร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2533) กำหนดเป็น “จารึกบนเหรียญเงินพบที่เมืองอู่ทอง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ในไหบรรจุเหรียญเงิน บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

1) The Journal of the Siam Society vol. LV part 1 (January 1967), 113-116.
2) เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516), 24-27.
3) วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม 2533), 106-109.

ประวัติ

เหรียญเงินนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพบเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญหนึ่ง ที่พบในไหบรรจุเหรียญเงินจำนวนมาก ขุดพบในบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง และได้ตกมาเป็นสมบัติของเฉลิม ยงบุญเกิด ซึ่งต่อมาก็ได้มอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในปี พ.ศ. 2509 เฉลิม ยงบุญเกิด และ เจ เจ โบลส์ (J. J. Boeles) ได้รวมกันศึกษาเหรียญเงินนี้ พบว่า ทั้ง 2 ด้านของเหรียญมีอักษรปัลลวะจารึกอยู่ ด้านหนึ่งอ่านว่า “ลว” อีกด้านหนึ่งอ่านว่า “ปุระ” และเพื่อความถูกต้องทางวิชาการ ทั้งสองจึงได้ขอให้ ศ. ยอร์ช เซเดส์ ตรวจคำอ่านซึ่งท่านก็ยืนยันถึงความถูกต้อง ต่อมา เจ เจ โบลส์ จึงเขียนบทความเกี่ยวกับเหรียญเงินนี้ลงใน วารสารสยามสมาคม เล่มที่ 55 ส่วนที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) เรื่อง “A Note on the Ancient City Called Lavapura” พ.ศ. 2516 ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์ เรียบเรียงหนังสือชื่อ “เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย” และได้กล่าวถึงเหรียญเงินนี้ด้วย โดยจัดให้เป็นเหรียญเงินของอาณาจักรลพบุรี และสันนิษฐานว่า เหรียญลวปุระนี้อาจเป็นเหรียญที่ระลึกทำขึ้นในสมัยลพบุรี

เนื้อหาโดยสังเขป

“ลวปุระ” เป็นชื่อของเมืองโบราณ ปัจจุบันคือเมืองลพบุรี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบอักษรปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2547, จาก :
1) J. J. Boeles, “A Note on the Ancient City called Lavapura," The Journal of the Siam Society LV, 1 (January 1967) : 113-116.
2) ฉวีวรรณ วิริยะบุศย์, เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516), 12-13.
3) ภูธร ภูมะธน, “ทวารวดี ชื่อกษัตริย์? หรือ ชื่อเมือง?,” ศิลปวัฒนธรรม 11, 7 (พฤษภาคม 2533) : 104-113.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : เหรียญกระษาปณ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2516)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170