ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ถ้วน"

จำนวน 5 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ยามแตรค่ำจันทร์จรณยุคติเสด็จเข้าเทียมนักขัตฤกษ์ ถืกหน่วย ถ้วน 3 ชื่อมิคสีร ฤกษ์เริงฤทธิ์ ส(ถิ)ตอยู่ในปรสอาโปกระวายสีติดถี จารึกมหาวงศ์ฯ ซ่อมพระธาตุแช่แห้ง 1/5 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
มะโรงอัฏฐศก ศกพระแต่พ้นไปแล้ว 2159 ยังจะมาภายหน้า 2840 เศษสังขยา 9 เศษ 317 วัน จึงจะถ้วน ห้า (พัน) พระพรรษา จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49) 1/3 นครศรีธรรมราช พันธุ์ทิพย์  ธีระเนตร
ด้วยกุศลผลกูข้าหล่อพระพุทธพิมพ์ ถ้วนวันเกิดทำบูชาพระศรีรัตนตรัย ฟังพระสัดปกรณาภิธรรม์ สรรพบริบูรณ์กัลปนา อานิสงส์นี้ไปทั่วไตรภพ สบ สัตว์นิกร บิดรญาติสาธุชน จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ 1/2 พระนครศรีอยุธยา พันธุ์ทิพย์  ธีระเนตร
ทิวาติถี 15 นาทีติถี 45 จันทรจรณยุคติเสด็จเข้าเทียมนักขัตฤกษ์ดวงถ้วน 11 ชื่อ บุรพผลคุน จารึกฉลองพระวิหารหลวงเจ้าพูเพียง 1/7 น่าน จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1
อนึ่ง (ศิลาที่)..ท.......    คทั้งมวลค่า 8.......ยจู    ถ้วนบริบวน......ย    ด อนึ่ง...(แผ่พระว่านทอง).... จารึกวิหารจันทรอาราม 2/11 เชียงราย จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1