ชุดข้อมูลจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระเจ้าทรงธรรม

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระเจ้าทรงธรรม

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564 01:15:05 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 14:43:11 )

_id title type creator description provenance subject spatial temporal language rights license source.uri
1

1181

หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา 1

ไทยอยุธยา

ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา อนุญาตให้พ่อค้าชาวเดนมาร์คเข้ามาค้าขายที่เมืองตะนาวศรีได้โดยสะดวก

หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษากรมการเมืองตะนาวศรี, ศุภอักษรออกยาไชยาธิบดีศรีรณรงคฤาไชยอภัยพิริยบรากรมพาหุ ออกยาตนาวศรีมหานคร ถึงเรธอธิลมาศ, พ.ศ. 2164, จ.ศ. 983, 2164, 983, ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา, กรมการเมืองตะนาวศรี, พระหลวงหัวเมือง, กษัตริย์เดนมาร์ค, อยุธยา, พระเจ้าทรงธรรม, เดนมาร์ค, ตะนาวศรี, สยาม, กรุงศรีอยุธยา, Christian IV, คริสเตียน ที่ 5, ครัปเป, Roland Grappe, การค้าขาย, จังกอบ, ริดชา, ฤาชา, บริษัทอินเดียตะวันออกของเดนมาร์ค, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, His Highness Prince Dhani Nivat and Major Erik Seidenfaden, The Journal of the Siam Society (JSS), คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, ประสาร บุญประคอง, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2164, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-พระเจ้าทรงธรรม, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษ, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษ-ข่อย, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เดนมาร์ค, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-เดนมาร์ค, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองตะนาวศรี, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองตะนาวศรี-ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา, บุคคล-ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศเดนมาร์ค

พุทธศักราช 2164

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1181?lang=th

2

1179

หนังสือออกญาไชยาเมืองตะนาวศรี

ไทยอยุธยา

ออกญาไชยาธิบดีศรีรณรงค์ฤาไชย เมืองตะนาวศรี อนุญาตให้พ่อค้าชาวเดนมาร์คเข้ามาค้าขายที่เมืองตะนาวศรีโดยมีการลดหย่อนค่าจังกอบและฤาชาให้เป็นพิเศษ

หนังสือออกญาไชยาเมืองตะนาวศรี อนุญาตให้พ่อค้าเดนมาร์คเข้ามาค้าขายยังประเทศไทย, ศุภอักษรออกยาไชยาธิบดีศรีรณรงคฤาไชยอภัยพิริยบรากรมพาหุ ออกยาตนาวศรีมหานคร ถึงเรธอธิลมาศ, จ.ศ. 983, พ.ศ. 2164, 983, 2164, ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา, กรมการเมืองตะนาวศรี, พระหลวงหัวเมือง, กษัตริย์เดนมาร์ค, อยุธยา, พระเจ้าทรงธรรม, เดนมาร์ค, Christian IV, คริสเตียน ที่ 5, ครัปเป, Roland Grappe, การค้าขาย, จังกอบ, ริดชา, ฤาชา, บริษัทอินเดียตะวันออกของเดนมาร์ค, ออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา, อยุธยา, พระเจ้าทรงธรรม, เดนมาร์ค, ตะนาวศรี, สยาม, กรุงศรีอยุธยา, การค้าขาย, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, His Highness Prince Dhani Nivat and Major Erik Seidenfaden, The Journal of the Siam Society, สำนักนายกรัฐมนตรี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, ประสาร บุญประคอง, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2164, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-พระเจ้าทรงธรรม, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษ, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เดนมาร์ค, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-เดนมาร์ค, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองตะนาวศรี, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองเมืองตะนาวศรี-ออกญาไชยาธิบดีศรีรณรงค์ฤาไชย, บุคคล-ออกญาไชยาธิบดีศรีรณรงค์ฤาไชย

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศเดนมาร์ค

พุทธศักราช 2164

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1179?lang=th

3

1390

พระราชสาส์นถึงพระเจ้าดอนฟิลิปแห่งโปรตุเกส

ไทยอยุธยา

กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้มีพระราชสาส์นเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าดอนฟิลลิป กษัตริย์โปรตุเกส โดยผ่านไปทางอุปราชแห่งเมืองกัว ประเทศอินเดีย

พระราชสาส์น อักษรไทย ภาษาไทย สมัยอยุธยา, พระราชสาส์นถึงพระเจ้าดอนฟิลลิปแห่งโปรตุเกส, พ.ศ. 2161, 2161, สมเด็จพระเอกาทศรถ, พระเจ้าทรงธรรม, พระเจ้าดอนฟิลลิป, อุปราชแห่งเมืองกัว, ทองฝีหลิบ, พระญาปรตุการ, พระอางวะ, พระอังวะ, พระญาวีซเร, ไวซรอย, พระยาสมุทรสงคราม, สัมฤทธิ์ไมตรี, ขุนอนุชิตราชา, ราชทูต, อุปทูต, ตรีทูต, กปิตันมลเวรรีเบน, บาตรี, ปาดตรี, ปาตรีผเรผรันสีศกุตนุสียาสัง, Padre Francisco Tunisien, อยุธยา, โปรตุเกส, ปอตุเกส, พม่า, สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม, อยุธยา, โปรตุเกส, อินเดียเหตุการณ์, การเชื่อมสัมพันธไมตรี, การค้าขาย, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ขจร สุขพานิช, ศิลปากร, อยุธยาคดี, ประสาร บุญประคอง, อายุ-จารึก พ.ศ. 2161, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถ, วัตถุ-บันทึกบนกระดาษ, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-บันทึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, หอสมุดบอดเลียน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด อังกฤษ, เรื่อง-ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ-ไทย-โปรตุเกส, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองประเทศโปรตุเกส, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองประเทศโปรตุเกส-พระเจ้าดอนฟิลิป, บุคคล-พระเจ้าดอนฟิลิป, ไม่มีรุป

หอสมุด Bodleian มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ

พุทธศักราช 2161

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1390?lang=th

4

1319

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 (จ. 51)

ขอมอยุธยา

กล่าวถึงการตีซ่อมแผ่นทองจำนวน 3 แผ่น โดยพระสัตกิจจ์เมื่อ พ.ศ. 2159

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 (จ. 51), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 (จ. 51), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2159, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเอกาทศรถ, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, บุคคล-พระสัตกิจจ์

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2159

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1319?lang=th

5

1358

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49)

ไทยอยุธยา

บอกขนาดของแผ่นทอง และวันเดือนปีที่นำขึ้นสู่ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ คือ วันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง จ.ศ. 978 (พ.ศ. 2159)

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 (จ. 49). พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2159, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเอกาทศรถ, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2159

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1358?lang=th

6

1317

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 1 (จ. 48)

ขอมอยุธยา

พระมหาศรีราชปรีชญา, ญาติ และสัปปุรุษ ร่วมกันบริจาคทองคำได้ 6 ตำลึง 3 บาท 3 สลึง นำมาตีเป็นแผ่นสรวมพระธาตุ ใน พ.ศ. 2155 ขณะที่ออกญาพัทลุงเป็นเจ้าเมืองและพระเจ้าพระครูเทพเป็นผู้รักษาพระธาตุ

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 1 (จ. 48), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 1 (จ. 48), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2155, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเอกาทศรถ, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ, บุคคล-พระมหาศรีราชปรีชญา, บุคคล-ออกญาพัทลุง, บุคคล-พระเจ้าพระครูเทพ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2155

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1317?lang=th

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170