Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

อินทขีล อินทขิล?

อินทขีล อินทขิล?

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส

โพสต์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17:40:27

บทความโดย : ทีมงาน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๑ (๒๕๕๖ : ๑๔๑๔) ระบุว่า อินทขีล น. เสาหรือหลักหน้าประตูเมือง, หลักเมือง, เสาเขื่อน เป็นคำภาษาบาลี-สันสกฤต มาจากคำว่า อินฺทฺร + กีล 
 
ในจารึกวิหารจันทรอาราม ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๔ ปรากฏคำว่า อินทขิน โดยโครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ความหมายว่า หลักเมือง ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ อินทขีล
 
สำหรับคำว่า อินทขิน นั้น ปัจจุบันก็ยังมีการใช้คำนี้อยู่ หากแต่เขียน อินทขิล ใช้ ล เป็นตัวสะกด (มาตราสะกดแม่กน) 

บางคนอาจเกิดความสงสัยว่านิยมใช้กันมาแค่ไหน ผู้เขียนได้ลองไปค้นหา อินทขิล คำนี้ในเว็บไซต์เสิร์ชเอนจินยอดนิยมเว็บหนึ่ง พบผลการค้นหาประมาณ ๓๓๕๐๐๐ รายการ ส่วนคำว่า อินทขีล ซึ่งเป็นคำที่ถูกเขียนถูกต้องนั้น พบผลการค้นหาประมาณ ๒๐๔๐๐ รายการ อาจกล่าวได้ว่าคนทางเหนือได้หยิบยืมและปรับใช้ให้ง่ายต่อการพูดให้มากที่สุดหรืออาจเป็นคำที่เข้าใจผิดมาตลอดก็เป็นได้
 
อ้างอิงจาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ (กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖) หน้า ๑๔๑๔.
จารึกวิหารจันทรอาราม 

ผู้เขียน : นิสา เชยกลิ่น

คำสำคัญ : อินทขีล อินทขิน อินทขิล จารึกวิหารจันทอาราม

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170