ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร


ที่อยู่:
โรงเรียนกัลยาณวัตร ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
043-224-427,043-221-511
วันและเวลาทำการ:
ในวันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2529
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นแหล่งรวบรวมหนังสืออีสานโบราณ ไว้มากมาย ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแปลตัวหนังสือไทยน้อย ที่อยู่ในหนังสือใบลานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ความคิด และวัฒนธรรมอีสานผ่านตัวอักษรโบราณ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2529 ในสมัยก่อนศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัดจะตั้งอยู่ตามโรงเรียนประจำจังหวัดหรือสถาบันราชภัฏ ส่วนศูนย์วัฒนธรรมขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นศูนย์ฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับงานทางด้านวัฒนธรรมและมีหน้าที่เผยแพร่ โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ทั่วภาคอีสาน เช่น หนังสือใบลาน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะหนังสือใบลานมีการสำรวจไว้มากมาย

หนังสือใบลานที่รวบรวมไว้มากมายนั้น ในตอนแรกเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม อ.ธีรพน นามวงค์ เล่าว่าได้เก็บไว้อย่างเดียว ยังไม่สามารถอ่านตัวหนังสือไทยน้อยที่เขียนไว้ได้ ต่อมามีชาวต่างชาติ สนใจอยากมาขอดูข้อมูลนิทานเรื่อง ท้าวกำกาดำ แต่อาจารย์ธีรพน หาหนังสือไม่เจอเพราะอ่านไม่ออก ท่านจึงไปเรียนเกี่ยวกับตัวหนังสือไทยน้อยเพิ่มเติม จนปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถอ่านได้เกือบ 100 % แล้ว และอาจารย์กำลังศึกษาเกี่ยวกับตัวธรรมที่เขียนในหนังสือพระคัมภีร์อีสานโบราณอยู่ เพื่อแปลหนังสือโบราณเล่มอื่นๆ ต่อไป

ปัจจุบันผลงานที่อาจารย์แปลคือนิทานเรื่อง ท้าวลินทอง แปลให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำลังแปลเรื่องพญาคันคากอยู่ อาจารย์ธีรพนยังได้นำการอ่านตัวหนังสือไทยน้อยมาปรับเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน เป็นวิชาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อสืบทอดความรู้นี้ให้รุ่นใหม่ต่อไปด้วย

ภารกิจหลักของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เป็นที่รวบรวมหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอีสาน จึงมีหน้าตาเหมือนกับห้องสมุดมากกว่าพิพิธภัณฑ์ และเหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตัวหนังสือโบราณของอีสาน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเล็กๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ติดไว้ที่ฝาผนังมีทั้งข้อมูลและภาพเก่า ไว้ให้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาคอีสานและ จ. ขอนแก่น โดยเบื้องต้น ปัญหาที่พบคือเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากบางคนยืมหนังสือไปแล้วไม่นำกลับมาคืน จึงทำให้หนังสือเก่าร่อยหรอลงไปทุกวัน หนังสือส่วนใหญ่ที่อยู่ในศูนย์ตอนนี้จึงเป็นหนังสือใหม่เกือบทั้งหมด 

ปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกัลยณวัตร เน้นเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ไม่ได้ทำงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากได้โอนความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำรวจวันที่ 29 เมษายน 2552

ชื่อผู้แต่ง:
-