พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์ บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์:
043448384
โทรสาร:
043448384
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
vorasinninkhet@yahoo.com, sawatee@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2559
ของเด่น:
หมอลำสินไซน้อยร้อยปี, ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบพื้นบ้านภาคอีสาน อายุกว่า 100 ปี เป็นเรื่องราวของวรรณกรรม เรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย” หรือ “สินไซ”
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล