พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดไชยศรี


ที่อยู่:
วัดไชยศรี บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์:
043-448350
วันและเวลาทำการ:
ปิดดำเนินการ และย้ายวัตถุไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถี ร.ร.สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
ของเด่น:
สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวิถีชาวบ้านสาวะถี เรื่องราวของชาวบ้าน
จัดการโดย:
สถานะ:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต 1 พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศและแสดงมุฑิตาสักการะ

ชื่อผู้แต่ง: สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ปีที่พิมพ์: 2549

ที่มา: ขอนแก่น: สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล