พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเรือนไทยป่าสัก


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเรือนไทยป่าสัก เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2546 โดยคุณบุญเกิด พรมยาน และสามีชาวอังกฤษ เป็นผู้ดูแล พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากที่คุณบุณเกิดเห็นพ่อค้าจากที่ต่าง ๆ มาหาซื้อข้าวของเก่าของโบราณ ทำให้เกิดความรู้สึกหวนแหนมรดกพื้นบ้านนั้นและต้องการจะเก็บรักษาไว้ จึงได้จัดเก็บ รวบรวม และซื้อเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ของเก่า ของโบราณทั้งของไทยและต่างประเทศมาสะสมไว้ ซึ่งมีมากถึง 600 ชิ้น และได้นำมาจัดแสดงในบ้านเรือนไทยหลังนี้จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ที่อยู่:
เลขที่ 189/1-3 หมู่ที่ 1 บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
วันและเวลาทำการ:
ปิดถาวร
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
จัดการโดย:
สถานะ:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล