พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น ตั้งอยู่ชั้น 2 ของที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น โดยมีการเก็บรวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย การจัดแสดงแบ่งเป็นนิทรรศการถาวร ที่บอกเล่าเรื่องราวของแสตมป์จากอดีตถึงปัจจุบัน มีการจัดแสดงแสตมป์ชุดแรกของไทย แสตมป์ดวงแรกของโลก แสตมป์ล้ำค่าของไทย แสตมป์ทองคำ ภาพต้นแบบแสตมป์และภาพประดิษฐ์จากแสตมป์นับพันดวง และนิทรรศการหมุนเวียน ที่จะเวียนมาจัดแสดงเป็นประจำในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงยังมีมุมกิจกรรมและห้องสมุดให้บริการด้วย

ที่อยู่:
ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
043-234-650
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 เสาร์ 9.00-12.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ตราไปษณียากรที่มีทั้งหมด 8 แห่งทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ มีทั้งตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ อาทิ ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย ดวงแรกของโลก ตราไปรษณียากรที่ล้ำค่ายิ่งของไทย ตราไปรษณียากรทองคำ ภาพต้นแบบตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ ภาพประดิษฐ์จากตราไปรษณียากรนับพันดวง ภาพขั้นตอนและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ตราไปรษณียากรต่างประเทศชุดสวยงาม ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ชมตระหนักในคุณค่าๆ "แสตมป์" หรือ "ตราไปรษณียากร"

ลักษณะของการจัดแสดงนั้นจัดแบ่งเป็น ส่วนนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน มุมกิจกรรม ห้องสมุด และร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับมุมเปิดโลกกว้างกับแสตมป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน มุมไขความลับบนดวงแสตมป์ด้วยแว่นขยาย และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องราวของแสตมป์ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นด้วย 

ข้อมูลจาก:
http://www.thailandpost.com/museum/htm/museum.php[accessed20070216]
http://www.newswit.com/news/2007-01-03/1515--[accessed20070216]

ชื่อผู้แต่ง:
-