พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
0-4324-6170 , 0-4323-8173
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2510
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา ดังนี้

1.สภาพภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาอีสานเหนือ
1.1สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงการตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือเครื่องใช้ พิธีกรรม การฝังศพ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเมืองและชุมชนโบราณ
1.2สมัยประวัติศาสตร์ จัดแสดงหลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวาราวดี วัฒนธรรมลพบุรี และวัฒนธรรมไทยลาว

2.วิวัฒนาการศิลปะในประเทศไทย

3.เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย ประวัติเมือง ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 62-63.

ชื่อผู้แต่ง:
-