ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ที่อยู่:
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 423 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
043-226823-4
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00น.กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคอีสานหากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งหมด คงต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต เพราะในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมากมาย แต่หากจะเริ่มต้นค้นคว้าเอกสารข้อมูลขอแนะนำให้มาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ศูนย์แห่งนี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของอีสานไว้มากมาย ทั้งเอกสารและศิลปะวัตถุ โดยเริ่มต้นจาก พ.ศ.2539 มีการรวมตัวกันของบุคลากรใน วิทยาลัยภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชมรมศิลปวัฒนธรรม ต่อมาเมื่อสถานศึกษาแห่งนี้ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้เริ่มสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบเปิดทำการเมื่อ พ.ศ.2542 โดยมีท่านอาจารย์สำเร็จ คำโมง ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์สำเร็จ เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นดนตรีอีสาน รอบรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม เคยได้รับรางวัลศิลปินของโลก ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการ วิทยากรนำชม และศิลปินจัดการแสดงออกงานต่างๆ ที่มีผู้ติดต่อเข้ามาทางศูนย์ 

เนื่องจากเป็นที่รวบรวมเอกสารข้อมูล ส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่งจึงเป็นหนังสือและเอกสาร สำหรับผู้สนใจเข้ามาค้นคว้า ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิปัญญาภาคอีสานเราที่นี่ได้รวบรวมไว้หมดแล้ว เช่น อยากทราบว่าผ้าไหมที่ไหนสวย หมอลำที่ไหนดี หมอแคนอยู่ที่ไหนบ้าง อาหารอีสานมีอะไรบ้าง ที่ไหนทำอะไรมีรวบรวมเอาไว้หมด ประมาณ 1,000 กว่าแหล่ง 

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี และภูมิปัญญา แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นห้องจัดแสดงพระพุทธรูปและเทวรูปต่างๆ ทั้งหินและสำริด เดิมเป็นของสะสมของดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ที่ท่านกรุณาให้นำมาจัดแสดง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของมีค่าหายาก จึงไม่อนุญาตให้ใครเข้าชมหรือถ่ายภาพต้องทำจดหมายเข้ามาก่อน 

ส่วนห้องที่สองเป็นโบราณวัตถุพวกหม้อไห และรูปปั้นต่างๆ จัดแสดงเครื่องไม้ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม้ที่น่าสนใจคือเรือนจำลองที่ทำด้วยไม้แกะสลักและชิ้นไม้เล็กๆ แสดงถึงฝีมืออันปราณีตของผู้ทำ และมีเครื่องหีบน้ำอ้อยที่ทำจากไม้

ด้านนอกเป็นส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องจักสานและเครื่องมือหาปลา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีอีสานเช่นแคน ที่ทางศูนย์ใช้ในการจัดแสดงด้วย 

หากใครสนใจอยากเข้าไปค้นคว้าข้อมูล หรืออยากชมการแสดงนาฏศิลป์อีสานแท้ๆ จากศิลปินสุดยอดฝีมือแห่งแดนอีสานก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ได้ 

สำรวจเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552

ชื่อผู้แต่ง:
-