พิพิธภัณฑ์วัดกลางภูแล่นช้าง


ที่อยู่:
บ้านคุ้มหัวเมือง ต.ภูแล่นช้าง กิ่งอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล