พิพิธภัณฑ์วัดกลางกาฬสินธุ์


ที่อยู่:
วัดกลางกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2525
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดกลางกาฬสินธุ์


พิพิธภัณฑ์วัดกลางกาฬสินธุ์สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2525 ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณของวัดกลางกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ อาคารจัดแสดงเป็นอาคาร 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กยกพื้น ชั้นล่างจัดแสดงโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป เทวรูปลักษณะต่างๆ เครื่องปั้นดินเผาศิลปะร่วมสมัยกับบ้านเชียง ปิ่นโตเขินแบบพม่า กรรไกร มีด ขันน้ำ พานรอง กระต่ายขูดมะพร้าว กระดิ่งคล้องช้าง บานประตูไม้แกะสลักขนาดใหญ่ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นของเก่าอีกจำนวนมาก ส่วนชั้นบนของอาคารเป็นที่เก็บเอกสาร หนังสือ พระไตรปิฎก ที่สำคัญคือตู้ลายรดน้ำซึ่งเป็นตู้ที่ใช้เก็บคัมภีร์โบราณ

ข้อมูลจาก:
แผ่นพับพระเจ้าองค์ดำ(พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย) วัดกลางกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.amphoe.com/menu.php?mid=3&am=22&pv=3&PHPSESID=6ba63e9e26ab13664d0ac23fe0627af3[accessed 20070215]

ชื่อผู้แต่ง:
-