พิพิธภัณฑ์วัดสว่างโนนสูง


พิพิธภัณฑ์วัดสว่างโนนสูง เกิดจากแนวคิดของพระครูประโชติสารคุณ ที่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2546 ทางวัดได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านสนันสนุนต้นไม้ลำต้นสวยมาทำเป็นเสาและอาคารพิพิธภัณฑ์ และบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เข้ามาจัดแสดง โดยภายในมีการจัดแสดงสิ่งของโบราณต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือทำการเกษตร และวัตถุโบราณต่าง ๆ

ที่อยู่:
บ้านโนนสูงใหม่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทรศัพท์:
084-5100892 พระครูประโชติสารคุณ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล