พิพิธภัณฑ์ปลาหิน 160 ล้านปี วัดป่าพุทธบุตร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดป่าพุทธบุตร ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160
โทรศัพท์:
0-1095-0732
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2541
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ปลาหิน 160 ล้านปี วัดป่าพุทธบุตร

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นราวปี พ.ศ.2541 โดยในปีนั้น พระอาจารย์ศักดิ์ดา ธัมมรโต ได้ค้นพบฟอสซิลของปลาโบราณที่ภูน้ำจั้น บ้านดงเหนือ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ท่านจึงได้แจ้งไปยัง ดร.วราวุธ สุธีธร นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณีให้ได้รับทราบ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2541 ดร.วราวุธ ได้เดินทางมาตรวจสอบฟอสซิลดังกล่าว จึงทำให้ทราบว่าเป็นฟอสซิลของปลาโบราณชนิดหนึ่งที่ชื่อ "เลปิโดเทส" ปลาชนิดนี้มีชีวิตอยู่เมื่อราว 160 ล้านปีก่อน ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จากนั้นไม่นานนัก ได้มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งนำฟอสซิลของปลาโบราณนี้ มามอบให้แก่ทางวัด ทางวัดจึงได้เริ่มจัดหาสถานที่เก็บรักษาฟอสซิลเหล่านี้ไว้ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2544 คณะสำรวจไดโนเสาร์ไทย-ฝรั่งเศส นำทีมโดย ดร.วราวุธ สุธีธร และดร.เลียวเนล เควิน ได้มาสำรวจและขุดค้นอย่างเป็นระบบ และได้นำฟอสซิลและไม้กลายเป็นหินบางส่วนจากการขุดค้นมาเก็บรักษาไว้ที่วัดโพนวิมาน พร้อมกันนี้คณะสำรวจฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาฟอสซิลดังกล่าวให้แก่ทางวัด ปัจจุบันฟอสซิลและข้อมูลได้จัดแสดงอยู่ที่ "ศาลาพิพิธภัณฑ์ปลาหินอายุ 160 ล้านปี"

เนื้อหาที่จัดแสดงนั้น เน้นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฟอสซิลของปลาโบราณ "เลปิโดเทส" ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 160 ล้านปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของทางธรรมชาติวิทยาอื่นๆ อีก เช่น มวลสารฟอก (มะพร้าวนรเก) หอยกลายเป็นหิน กระดองเต่าโบราณ กระดูกซี่โครงไดโนเสาร์กินพืช ฟันช้าง ไม้กลายเป็นหิน และแร่เทคไทท์ เป็นต้น สำหรับโบราณวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ คัมภีร์ใบลาน และเครื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จัดแสดงอยู่ภายใน "ศาลาพิพิธภัณฑ์ปลาหินอายุ 160 ล้านปี" 

เจ้าอาวาสผู้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น คือเจ้าอธิการศักดิ์ดา ธัมมรโต ประวัติของท่านคือ เดิมท่านชื่อ นายศักดิ์ดา แสนพาน เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2511 ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 2 บ้านกุดสิมคุ้มใหม่ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2535 และได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดป่าพุทธบุตรในปี พ.ศ. 2540 และในปีถัดมาท่านได้พบฟอสซิลของปลาโบราณ จึงได้มีการศึกษาร่วมกันกับ ดร.วราวุธ สุธีธร นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี และได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อเก็บรักษาฟอสซิลที่พบ 

ปี พ.ศ. 2545 พระอาจารย์ศักดา ธมฺมรโต ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมการศาสนาให้สามารถจัดตั้งวัดได้ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า "วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)" และท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2546 สำหรับผลงานของท่านที่ผ่านมาโดยสังเขปก็คือ ท่านได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธบุตรขึ้นเพื่ออบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 

ข้อมูลจาก:
1. การสำรวจภาคสนาม วันที่ 29 สิงหาคม 2546 
2. การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 27 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมตักสิลา และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จังหวัดมหาสารคาม
3. แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (พ.ศ.2546)
4. หนังสือแนะนำวัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร), โดย พระศักดิ์ดา ธัมมรโต, 2546.

ชื่อผู้แต่ง:
-