พิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดด วัดโพธิชัยเสมาราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์:
043-85416 เทศบาลตำบลหนองแปน
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
เสมาหิน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล