พิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดด วัดโพธิชัยเสมาราม


ที่อยู่:
ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์:
043-85416 เทศบาลตำบลหนองแปน
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ของเด่น:
เสมาหิน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล