ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฟ้าแดดสูงยาง ร.ร.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร


ที่อยู่:
ร.ร.ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทรศัพท์:
0-4385-4155-6
เว็บไซต์:
อีเมล:
cha602@thaimail.com
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล