พิพิธภัณฑ์วัดศรีอุบลรัตนาราม


ที่อยู่:
วัดศรีอุบลรัตนาราม(วัดศรีทอง)เลขที่ 129 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล