พิพิธภัณฑ์วัดศรีอุบลรัตนาราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดศรีอุบลรัตนาราม(วัดศรีทอง)เลขที่ 129 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล