พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา


พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา ตั้งอยู่ภายในวัดเกษมสำราญ เปิดให้บริการเมื่อปี 2553 อาคารพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 หลัง คือ สระหอโปง สร้างขึ้นกลางสระน้ำ โดยชั้น 1 ของอาคารจัดแสดงสิ่งของเป็นกลุ่ม ๆ ได้แก่ กลุ่มเครื่องดนตรีอีสาน กลุ่มเครื่องมือในการทอผ้า กลุ่มเครื่องใช้โบราณ กลุ่มเงินตราสมัยโบราณ และกลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ส่วนชั้น 2 จัดแสดงพระพุทธรูป วัตถุมงคล หีบพระธรรม โบราณวัตถุต่าง ๆ และภาพเกจิอาจารย์ดังในแต่ละยุค ส่วนอาคารอีกหลังคือ อาคารนันทปัญญานุสรณ์ ใช้เก็บข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และใช้ในการทำกิจกรรม

ที่อยู่:
วัดเกษมสำราญ บ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์:
087-255-6088 (พระครูเกษมธรรมมานุวัตร)
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
prothabjai@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
แหล่งจัดเก็บวัตถุโบราณที่มีการขุดค้นพบในพื้นที่ ประเภทกรุพระ สัมฤทธิ์ต่างๆ หม้อ ไห
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไปเยี่ยมชมวัตถุโบราณ มรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่า

ชื่อผู้แต่ง: กิตติภณ เรืองแสน | ปีที่พิมพ์: 13 เมษายน 2559;13-04-2016

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 22 เมษายน 2559


ไม่มีข้อมูล

ไปเยี่ยมชมวัตถุโบราณ มรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่า

พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ “เมืองเกษมสีมา” ตั้งอยู่ที่วัดเกษมสำราญ บ้านเกษม หมู่ 8 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เริ่มก่อสร้างก่อตั้งเมื่อ ปี 2545 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 64 ตารางเมตร ชั้นละ 34 ตารางเมตร โดย พิพิธภัณฑ์ ดังกล่าว สร้างขึ้นกลางสระน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สระหอโปง
ชื่อผู้แต่ง:
-

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา

พิธภัณฑ์กลางน้ำ "เมืองเกษมสีมา" ตั้งอยู่ที่วัดเกษมสำราญ บ้านเกษม หมู่ 8 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เริ่มก่อสร้างก่อตั้งเมื่อ ปี 2545 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 เป็นอาคารคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 64 ตารางเมตร ชั้นละ 34 ตารางเมตร โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสร้างขึ้นกลางสระน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สระหอโปง ทั้งนี้เพื่อป้องกันปลวกหรือแมลงสาบมาทำลายหนังสือและใบลานที่มีอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-