พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)


ที่อยู่:
สี่แยกนเรศวร ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์:
0-3721-1240-2 ต่อ 1029
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 20 บาท
ปีที่ก่อตั้ง:
2543
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง สุขิโต)

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง สุขิโต) เกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่านพระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ที่ต้องการจะจัดแสดงวัตถุโบราณและของสะสมที่ท่านได้รับถวายจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งสิ่งของทั้งหลายของวัด  การจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เริ่มในปี พ.ศ.2536 โดยท่านพระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง สุขิโต) ได้เจรจาขอใช้ที่ดินของกองทัพบก เพื่อจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ แต่การก่อสร้างก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากการมรณภาพของท่านพระครูอุทัยธรรมธารีในปี พ.ศ.2538 การก่อสร้างหยุดไปประมาณ 5 ปี ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2543 ท่านเจ้าอาวาสองค์ใหม่ของวัดป่ามะไฟพระอธิการสัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป ได้มาดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 และทำการจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุจนแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบอาคารพิพิธภัณฑ์รวมทั้งสิ่งของจัดแสดงภายในทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของกองทัพบก โดยมีค่ายจักรพงษ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 
 
อาคารจัดแสดงมี 2 ชั้น  ชั้นที่1 เป็นส่วนของประชาสัมพันธ์ และห้องทำงาน  และส่วนจัดแสดงซึ่งประกอบด้วย ประวัติพิพิธภัณฑ์และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดปราจีนบุรี พระพุทธรูป วังตถุมงคลและของขลังต่างๆ เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วยไทย เครื่องถ้วยจีน พระพุทธรูปสมัยต่างๆ  เครื่องรางของขลัง  เงินตราไทยและต่างประเทศ 
ส่วนชั้น 2 จัดแสดงพระสยามเทวาธิราชที่ทางวัดจัดทำขึ้น และเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) ซึ่งพระสยามเทวาธิราชที่ทางวัดและท่านพระครูได้จัดทำขึ้นนั้น ได้ขอพระราชพระบรมราชานุญาตการจัดสร้างจากพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเมื่อทำแล้วเสร็จปรากฏว่ามีผู้มาจองและเช่าด้วยความศรัทธาอย่างมากมาย ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นพระที่หายากและมีราคาสูง  นอกจากนี้ยังจัดแสดงชุดเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ลวดลายเก่าแก่สวยงาม เช่น  ลายผักกาด ชุดเครื่องกระเบื้องรูปของเทพเจ้าจีนขนาดเท่าครึ่งหนึ่งของคนจริง จัดแสดงอยู่หลายองค์ 
 
สิ่งของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนี้หลายคนมาเห็นแล้วอาจจะนึกว่าเป็นของจริงทั้งหมด แต่จริงๆแล้ว ส่วนใหญ่เป็นของที่เลียนแบบมา  เนื่องจากหลวงพ่อ(พระครูอุทัยธรรมธารี) ท่านไม่ได้มีนโยบายว่าต้องหาของจริง ของแท้มาจัดแสดงเท่านั้น แต่ของสิ่งไหนที่ท่านเห็นว่าสวย เห็นว่างาม เหมาะแก่การเก็บรักษาก็จัดหามาเก็บไว้ ทั้งแบบที่มีคนนำมาถวายและจัดซื้อมาเองโดยทุนทรัพย์ส่วนตัว 
 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีทั้งเด็กนักเรียนที่มาทัศนศึกษาเป็นกลุ่มๆ มาทำรายงานหรือนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวและแวะชม แต่แขกประจำของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ ทหารใหม่ที่เข้าประจำการ ณ ค่ายจักรพงษ์
 
สำรวจวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
ชื่อผู้แต่ง:
-