พิพิธภัณฑ์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


ที่อยู่:
ค่ายจักรพงษ์ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์:
037-475277
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
R2B202@HOTMAIL.COM
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล