หอวัฒนธรรมนิทัศน์และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตราด โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 14 ถ.วิวัฒน์ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์:
0-3951-1209
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
stree_trat@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล