พิพิธภัณฑ์วัดหนองปรือ


ที่อยู่:
วัดหนองปรือ เลขที่ 6 หมู่ 3 ซ.ชัยพรวิถี ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์:
0-3824-9040, 089-0584962
วันและเวลาทำการ:
เปิดเฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันที่มีคนเฝ้า หากสนใจกรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2526
ของเด่น:
ของเก่าเบญจรงค์ เครื่องวัตถุลายคราม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดหนองปรือ

พิพิธภัณฑ์วัดหนองปรือ ก่อตั้งในปี 2526 โดยพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ และรองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง ตั้งอยู่บริเวณภายในอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดหนองปรือ ชั้นล่างของอาคารแบ่งส่วนออกชัดเจนเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหน้าเป็นห้องรับรองผู้มาติดต่อกับท่านเจ้าอาวาส ห้องพระ และมีตู้จัดแสดงพระพุทธรูปโดยรอบห้อง ส่วนด้านในเปิดประตูเข้าไปจะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์แผ่นไม้ ใหญ่ที่นำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ 

จุดกำเนิดพิพิธภัณฑ์ ท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าเริ่มจากมีรถขายไม้แผ่นใหญ่ที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์วิ่งผ่านมา ท่านชอบจึงซื้อไว้บ้าง ได้รับบริจาคบ้าง จำนวนมากขึ้นจึงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ทั้งไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้สามพรซึ่งเป็นไม้มงคล โต๊ะไม้มะค่าบางชิ้นหน้าใหญ่ กว้างถึง 8 เมตร และหนักมาก นอกจากนี้ยังมีวัตถุที่ขุดพบเจอภายในบริเวณวัด อย่างเช่น ใบเสมาธรรมจักรทำด้วยหิน ซึ่งมีผู้ศรัทธานำทองคำเปลวมาติดไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีพิมพ์สำหรับทำพระซึ่งทำมาจากไม้ 

บนชั้นที่ 2 ด้านหน้าจัดแสดงของเก่าที่ขุดพบทั้งในบริเวณวัด และในบริเวณหมู่บ้านโดยรอบ เช่นเครื่องถ้วยชามสังคโลกสำหรับติดหน้าบันโบสถ์ ชาวบ้านขุดพบเจอก็จะนำมาถวายที่วัด นอกจากนี้ยังมีตู้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ภายในวัด เช่น ตาลปัตร พานทอง เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง เครื่องแก้ว เครื่องเบญจรงค์ หม้อ ไหดิน ถ้วย ชาม โต๊ะไม้แกะสลัก แจกันคู่ที่สูงเกือบเท่าความสูงของห้อง สิ่งของส่วนใหญ่จะได้รับบริจาคมา เครื่องสำริด ที่โดนขโมยไปจนเหลือเพียงครึ่งเดียว จนท่านต้องนำของปลอมมาใส่ไว้แทน และยังมีวัตถุที่ท่านเจ้าอาวาสสะสมเองเพราะความชอบ อย่างเช่นแสตมป์ เงินเหรียญ และธนบัตรทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ

ห้องถัดไปจัดแสดงชุดประดับด้วยมุกต่างๆ มีโต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขกประดับมุก 2-3 ชุด กระจกประดับมุก ชุดรับแขกมุกบางชุดมีเรื่องเล่าที่ท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่า มีครอบครัวคนไทยซื้อชุดโต๊ะประดับมุกมาจากประเทศจีน ตั้งแต่ที่พ่อผู้ที่ซื้อชุดรับแขกประดับมุกชุดนี้มาทำมาค้าขายไม่ดี อีกทั้งยังเคยเห็นมีคนเดินออกมาจากชุดโต๊ะประดับมุกนี้ จึงขอให้บุตรชายนำไปที่ไหนก็ได้ บุตรชายจึงนำมาถวายที่วัดแห่งนี้ ภายในห้องนี้ยังจัดแสดงกระดูกปลาวาฬที่ได้มาจากทะเลเวียดนาม เจ้าของเป็นคนไทยก็นำมาถวายที่วัดหนองปรือ มีความยาวถึง 2.65 เมตร 

ของที่จัดแสดงยังไม่มีการลงทะเบียนใดๆ ของบางชิ้นมีเพียงชื่อของผู้ที่บริจาค และวันที่บริจาควัตถุชิ้นนั้นๆ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสต้องการผู้ที่จะมาช่วยในเรื่องของการลงทะเบียนส่งของภายในพิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่เรียบร้อย และเป็นระบบกว่านี้

นอกจากนี้ภายในวัดหนองปรือ ยังมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูทางวัดหนองปรือเป็นผู้ดูแลทั้งหมด และยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอีกหลายๆ อย่างก็ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนจะย้ายถิ่นมาจากต่างพื้นที่อย่างทางภาคอีสาน เพื่อมาทำอาชีพรับจ้างทำไร่มันบ้าง หรือทำงานในโรงโม่มัน

เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ

สำรวจภาคสนาม : 7 เมษายน 2552

ชื่อผู้แต่ง:
-