อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ


ที่อยู่:
สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี
โทรศัพท์:
081-915-2374,033-046-300
โทรสาร:
033-046-317
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.gistda.or.th/main/th/taxonomy/term/214
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
หน่วยงานราชการ
เนื้อหา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล