พิพิธภัณฑ์นักรบทางเรือ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์:
02-475-7380 ต่อ 72717
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
รวบรวมและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ การอาวุธ การป้องกันความเสียหาย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล