พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม


ที่อยู่:
วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์:
086-9069770, 086-1631125, 081-8618736
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2509
ของเด่น:
พระบรมสารีริกธาตุ, ของเก่าของโบราณ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล