ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ม.4 ต.คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
โทรศัพท์:
0-3932-7683, 08-6111-4752 คุณเฉิน ผันผาย
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-15.30 น. กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง

ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการรักษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชน การดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น (เฉิน ผันผาย) ชุมชน และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว. ในการอนุรักษ์ภาษาอย่างเป็นระบบ ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จัดแสดงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษชอง ซึ่งเป็นชนพื้นบ้านเดิมในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ศูนย์ฯ จัดนิทรรศการถาวรในอาคาร และนิทรรศการหมุนเวียน เช่น เรื่อง "ชองในฐานะชนพื้นเมืองจันทบุรี" กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนางานจักสานพื้นบ้านชอง โดยเชิญชาวบ้านมาเป็นวิทยากรในศูนย์วัฒนธรรม เรียกว่าเป็น "ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น" มาสาธิตการทำเครื่องจักสาน การดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำคนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งมีการทำบอร์ดแสดงประวัติและผลงานของท่าน 


ข้อมูลจาก:
1. การสำรวจภาคสนาม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 23 สิงหาคม 2546 (ระยอง-จันทบุรี)
2. การประชุมเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (ภาคตะวันออก) 
จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย. บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอ
ชื่อผู้แต่ง:
-