พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญชัย


เดิมวัดหริภุญไชยเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานมณฑลพายัพ หรือ พิพิธภัณฑสถาน ลำพูน เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของพื้นที่มณฑลพายัพ ก่อตั้งในปี 2470 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กรมศิลปากร ได้ประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน จากนั้นมีการสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จในปี 2517 ข้าวของบางส่วนจึงถูกย้ายมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน และของบางส่วนยังอยู่ในอาคารเดิมภายในวัด จากนั้นมีการรื้ออาคารพิพิธภัณฑ์หลังเดิมภายในวัดและสร้างอาคารหลังใหม่ในราวปี 2538 เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในจังหวัดลำพูน และในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ ภายในจัดวางตู้และแท่นฐานภายในตู้หรือแท่นฐานจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทพระพุทธรูป พระพิมพ์ สิ่งของเครื่องใช้ เหรียญกษาปณ์ ชิ้นส่วนปูนปั้นประกอบอาคารสถาปัตยกรรม

ชื่อเรียกอื่น:
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญไชย
ที่อยู่:
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์:
053211552, 0833209844
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
Chomnan1211@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2470
ของเด่น:
พระสกุลดินเผา, พระรอดลำพูน, เครื่องปั้นดินเผา, พระพุทธรูปสำริด อายุ 500 ปีขึ้นไป
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุญชัย

เดิมวัดหริภุญไชยเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานมณฑลพายัพ หรือ พิพิธภัณฑสถาน ลำพูน เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของพื้นที่มณฑลพายัพ ก่อตั้งในปี 2470 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กรมศิลปากร ได้ประกาศเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน จากนั้นมีการสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จในปี 2517 ข้าวของบางส่วนจึงถูกย้ายมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน และของบางส่วนยังอยู่ในอาคารเดิมภายในวัด จากนั้นมีการรื้ออาคารพิพิธภัณฑ์หลังเดิมภายในวัดและสร้างอาคารหลังใหม่ในราวปี 2538 เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในจังหวัดลำพูน และในพื้นที่ใกล้เคียงที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ แล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541

อาคารจัดแสดงเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทรงวิหารล้านนาประยุกต์ มีชื่อว่า อาคารพิพิธภัณฑ์ 50 ปีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภายในจัดวางตู้และแท่นฐานภายในตู้หรือแท่นฐานจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทพระพุทธรูป พระพิมพ์ สิ่งของเครื่องใช้ เหรียญกษาปณ์ ชิ้นส่วนปูนปั้นประกอบอาคารสถาปัตยกรรม วัตถุที่จัดแสดงเหล่านี้มีการลงทะเบียนทั้งสิ้น ในการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของพิพิธภัณฑ์มีป้ายภาษาไทยประกอบเฉพาะบางรายการ ด้านนอกอาคารจัดแสดงนี้ ยังมีส่วนระเบียงคตด้านที่ต่อกับอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทเครื่องไม้แกะสลัก อาทิ เครื่องสูงจำลอง สัตตภัณฑ์ วัดพระธาตุหริภุญไชยมีโครงการปรับพื้นที่ส่วนระเบียงคตดังกล่าวเป็นส่วนจัดแสดงเพิ่มเติมต่อไป หากได้งบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ

ข้อมูลจาก: 1. กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 131. 2. http://www.thailandmuseum.com/hariphunchai/history.htm
ชื่อผู้แต่ง:
-