พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์ (วัดพระนอน)


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดพระนอน ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์:
0-5361-1312, 0-9953-5476
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน หลังการทำวัตรเช้า-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์(วัดพระนอน)

วัดพระนอนเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยวัดพระธาตุกองมู ตามประวัติเล่ากันว่า องค์พระนอนและวิหาร สร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2418 โดยพญาสิงหนาถราชา ซึ่งเป็นชาวไทใหญ่(นามพม่าว่าชานกะเล นามไทใหญ่ว่าพะก่าเติกซาน) เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง ท่านเป็นผู้ที่เกิดวันอังคารจึงสร้างองค์ไสยาสน์ขึ้นเพื่อให้เป็นพระประธาน จนมาแล้วเสร็จในสมัยพระนางเมียะ ชายาของพญาสิงหนาทราชา ขึ้นครองเมือง วัดพระนอนจึงเป็นวัดประจำตระกูลของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระนอนมีอุโบสถหลังเก่าที่งดงาม สันนิษฐานสร้างราวปี พ.ศ. 2469 สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ และเป็นหนึ่งในจำนวนโบราณสถานแบบไทใหญ่เพียงแปดหลังในภาคเหนือที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ นอกจากนี้ทางทิศเหนือของวัดยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนทุกพระองค์ 
 
ชื่อวัดพระนอน ได้มาจากพระนอนที่ประดิษฐานอยู่ภายในจอง ด้านหนึ่งของจองกั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ใช้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์ ” ก่อตั้งขึ้นโดยพระใบฎีกาศาสน์ สาสโน เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 ของวัดพระนอน ท่านเล่าว่า แต่เดิมนั้นข้าวของมีค่าต่าง ๆ ของทางวัดอยู่ในจอง ยังไม่ได้มีการจัดวางเป็นสัดส่วน จากนั้นในปี พ.ศ. 2532 จึงเริ่มสร้างห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 
 
ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อาทิ พระบรมอัฐิธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯพระเครื่องเก่าแก่รุ่นต่าง ๆหลายร้อยองค์ พระพุทธรูปทองคำปางต่าง ๆ พระบัวเข็มคู่ 5 องค์ บาตรพระ ปั๊บสาไทใหญ่อายุตั้งแต่ 300 ปีจนถึงปัจจุบัน คัมภีร์กรรมวาจาของพระสงฆ์พม่าทำด้วยทองสำริด ถ้วยใส่ข้าวแกงของเจ้าเมืองทำจากญี่ปุ่น กาน้ำชาของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ธนบัตรพม่าสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ข้าวของมีค่าต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในตู้กระจกที่ติดลูกกรงกั้นอีกชั้นหนึ่งอย่างแน่นหนาเพื่อกันของสูญหาย ซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่า ลูกกรงพวกนี้ติดตายไว้ ไม่มีกุญแจ ท่านว่าถ้าท่านมรณภาพไปแล้ว ของจะได้คงอยู่ไม่สูญหาย
 
นอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของอื่นๆ อาทิ พระไตรปิฎกนานาชาติรวม 18 ชาติ อูบใส่อาหารถวายพระสงฆ์ เครื่องถ้วยชามเซรามิก กังสดาล เปลือกหอย ปืนยาว เครื่องเล่นแผ่นเสียง วิทยุรุ่นเก่า ตะเกียง ข้าวของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้น
 
ของส่วนใหญ่มีป้ายคำอธิบายว่าคืออะไร เขียนด้วยลายมือของท่านเจ้าอาวาส ของเกือบทุกชิ้นท่านเป็นผู้เสาะแสวงหามาทั้งจากในประเทศไทยและจากฝั่งพม่า เนื่องจากท่านมีเชื้อสายไทใหญ่ เคยไปบวชเรียนอยู่ที่พม่าถึง 8 ปี และของบางส่วนได้มาจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย และเป็นของที่อยู่ในวัดดั้งเดิม 
 
ข้อมูลจาก:
สำรวจภาคสนามวันที่ 19 มกราคม 2550
พระใบฎีกาศาสน์ สาสโน. ที่ระลึกในงานทำบุญฉลองพรรษา 40. เชียงใหม่: หจก.โรงพิมพ์ช้างเผือก,มปป.
ชื่อผู้แต่ง:
-