พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ


วัดศรีดอนคำ เป็นวัดสำคัญประจำอำเภอลอง พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำประกอบด้วย 2 อาคาร อาคารแรกเป็นพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ จัดแสดงองค์พระเจ้าพร้าโต้ ซึ่งเป็นพระไม้แกะสลักโบราณ โดยการใช้มีดพร้าโต้เป็นเครื่องมือในการแกะสลักองค์พระ และยังมีพระไม้เก่าแก่นับ 2,000 กว่าองค์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สอง จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวชุมชนในห้วยอ้อ และจัดแสดงลูกระฆังระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นที่มาของคำว่า “แพร่แห่ระเบิด” ภายในวัดยังมีองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์คือ องค์พระธาตุห้วยอ้อ (ฮ้องอ้อ) ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวห้วยอ้อมาอย่างยาวนาน

ชื่อเรียกอื่น:
พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้
ที่อยู่:
วัดศรีดอนคำ ถ.จรูญลองรัฐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โทรศัพท์:
054-581278, 089-7695917 อุดมไชยชนะ
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม (ตั้งกล่องรับบริจาค ตามแต่ศรัทธา)
เว็บไซต์:
อีเมล:
komol_pp@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2543
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ตำนานพระธาตุห้วยอ้อ(วัดศรีดอนคำ) และประวัติเมืองลอง

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: มปป.

ที่มา:

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ

พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ จ.แพร่  จัดตั้งขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของเจ้าอาวาส ที่ต้องการให้ลูกหลานเมืองลอง ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว  มีการศึกษาหาความรู้กับวัตถุโบราณและวัตถุมงคล รวมถึงประวัติของวัดแห่งนี้

พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 อาคาร อาคารแรกเป็นพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ จัดแสดง องค์พระเจ้าพร้าโต้ ซึ่งเป็นพระไม้แกะสลักโบราณ โดยการใช้มีดพร้าโต้เป็นเครื่องมือในการแกะสลักองค์พระ และยังมีพระไม้เก่าแก่นับ 2,000 กว่าองค์  และอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สอง จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวชุมชนในห้วยอ้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กองบุญหมื่นฟ้า เป็นผู้นำคณะศรัทธาสร้างขึ้นและยังมีผู้มีประสบการณ์ อย่างอาจารย์โกมล  พานิชพันธ์ เป็นผู้ดูแลในการจัดแสดง  และด้วยคำพูดที่ติดปากคนทั่วไปว่า "แพร่แห่ระเบิด" ซึ่งมีที่มาของเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  วัดศรีดอนคำจึงจัดแสดงลูกระฆังระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นที่มาของคำว่าแพร่แห่ระเบิด พร้อมทั้งยังมีองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์คือ องค์พระธาตุห้วยอ้อ (ฮ้องอ้อ) ซึ่งมีตำนาน กล่าวขานกันมานาน

วัตถุและเรื่องเด่นพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ ได้แก่
1.    พระเจ้าพร้าโต้ เป็นพระพุทธรูปไม้ศิลปะล้านนา ขนาดหน้าตัก 74 ซม. ฐานกว้าง 34 ซม. สูง 8.84 ซม. สร้างโดยการใช้มีดพร้าหรือมีดโต้ ใช้เวลาในการสร้าง 1 วัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน และนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระเจ้าทันใจ”
2.    ระฆัง ทำจากลูกระเบิด
3.    พระเจดีย์ บรรจุพระสารีริกธาตุพระสัมมาพระพุทธเจ้า
4.    หอไตร เป็นแหล่งรวบรวมตำนานพระพุทธรูปเก่าแก่

ข้อมูลจาก :


การประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2555  ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

http://wadseedoncome.blogspot.com/p/blog-page_4334.html

ชื่อผู้แต่ง:
วริสรา แสงอัมพรไชย